Portal for Online Cooperation and Consulting on European Projects


 
Sesiune de informare a Centrului BioNanoTech
"Competitii Orizont Europa lansate"
| Agenda:Community
Engage with our experts anytime you want, from any device

BioNanoTech Network

BioNanoTech Events

08.06.2023 Conferinţa Finală a proiectului cu titlul “BioNanoTech-Suport, Centru suport pentru proiecte Orizont 2020”

În data de 08.06.2023 a avut loc Conferinţa Finală a proiectului cu titlul “BioNanoTech-Suport, Centru suport pentru proiecte Orizont 2020”, (cod MySMIS: 107524), derulat prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.1.3 : Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, Tip proiect: CENTRE SUPORT, cod apel POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI international, Contract de finanţare nr. 241/27.04.2020 semnat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Conferința BioNanoTech a fost organizată în format hibrid și s-a bucurat de prezența a cca 140 de persoane. Câteva imagini de la eveniment:

                                  
                                  
    19.05.2023 Invitație - Conferinţa Finală a proiectului cu titlul “BioNanoTech-Suport, Centru suport pentru proiecte Orizont 2020”

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm să participați, în data de 8.06.2023, la Conferinţa Finală a proiectului cu titlul “BioNanoTech-Suport, Centru suport pentru proiecte Orizont 2020”, (cod MySMIS: 107524), derulat prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.1.3 : Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, Tip proiect: CENTRE SUPORT, cod apel POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI international, Contract de finanţare nr. 241/27.04.2020 semnat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Conferința BioNanoTech este organizată, în format hibrid (participare fizică și on-line) și va avea loc la Iaşi, complex Palatul Culturii – Palas, sala Verdi (Strada Palas Nr. 7A, Iași 700015) începând cu ora 9.30 – Anexat aveți programul Conferinței.

Înscrierile sunt deschise până la data de 05.06.2023 la adresa bionanotech_suport@icmpp.ro

Vă Mulțumim !


Agenda Conferinta BioNanoTech


15.06.2022 Stagiu de pregătire complexa BioNanoTech Suport

In perioada 24-30.05.2022 Echipa BioNanoTech Suport a efectuat un stagiu de Pregătire Complexă la Brussels, Belgia, stagiu care a cuprins, printre altele, vizite de lucru la Consiliul European, intâlniri de lucru la Oficiul Roman pentru Știință si Tehnologie din Brussels, vizite de lucru la Parlamentul European si Parlamentarium, vizite la House of Europe si Experience Europe.

                                  
                                  
                                  


See more of Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - România on Facebook: Link


09.06.2022 Conferinţa Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) 2022, ediţia a XII-a, Universitatea Paris-Saclay din Gif-sur-Yvette, Franţa

Echipa BioNanotech Suport , prin reprezentantii ei, dr. Teodora Rusu, dr. Raluca - Oana Andone si Tutunaru Andrei a participat la Conferinţa Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) 2022, ediţia a XII-a, care a avut loc la Universitatea Paris-Saclay din Gif-sur-Yvette, Franţa, în intervalul 11-13.05.2022;

Conferinţa „Săptămâna regiunilor inovatoare din Europa” a fost organizată de Comisia Europeană sub egida Preşedinţiei franceze a Consiliului Uniunii Europene si este principalul forum de politică europeană pentru inovare și dezvoltare regională. Conferința a oferit o platformă pentru factorii de decizie politică, autoritățile publice, centrele de cunoaștere și întreprinderi pentru a discuta despre practicile, provocările și oportunitățile de cercetare și inovare (R&I) din regiunile europene, cu o viziune directă asupra programelor actuale și viitoare de finanțare ale UE.
Tema ediției din acest an a Conferinţei WIRE a fost "Către o Europă de vârf în inovarea revoluționară: dezlănțuirea potențialului regiunilor".
Aceasta a găzduit aprox. 30 de conferinţe şi mese rotunde/workshop-uri şi at urmări sinergii mai mari între acțiunile Uniunii Europene și cele ale statelor membre, concentrându-se pe prioritățile programului Orizont Europa 2021-2027, pe obiectivele sale principale și pe Spațiul european de cercetare.

                                  
              06.04.2022 Sesiune on-line privind redactarea de propuneri de proiecte în Programul Orizont Europa - Parteneriat Academia Română - Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
Sesiunea II

In data de 06.04.2022 a avut loc a doua Sesiune on-line privind redactarea de propuneri de proiecte în Programul Orizont Europa - Parteneriat Academia Română - Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova).
Au fost discutate, elaborate si prezentate etapele pregatirii initierii propunerilor de proiecte, modalitatea de cautare a partenerilor in programul Orizont Europa si modalitatea de gestionare a consortiilor si notiuni de management in cadrul programului. Totodata, Echipa BioNanotech a prezentat care sunt greselile tipice in scrierea propunerilor de proiecte si modalitati de a asigura un management de success in cadrul proiectelor europene.

                                  


Articol complet: Link


24.02.2022 Sesiunea on-line privind redactarea de propuneri de proiecte în Programul Orizont Europa - Parteneriat Academia Română - Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
Sesiunea I

In data de 24.02.2022 a avut loc Sesiunea on-line privind redactarea de propuneri de proiecte în Programul Orizont Europa - Parteneriat Academia Română - Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova).
Sesiunea a fost destinata cercetătorilor din institutele de cercetare și universitățile din Republica Moldova, care sunt în procesul de pregatire a propunerilor de proiecte sau intenționeaza pe viitor să inițieze colaborări internaționale. Echipa BioNanoTech Suport a prezentat noutatile tehnice in programul Orizont Europa, elementele de noutate in ceea ce priveste regulile financiare si administrative comparativ cu programul Orizont 2020 si competitia noua de tip Widening. De asemenea, a fost prezentat proiectul SupraChem Lab, implementat cu succes in cadrul Institutului de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iasi.

              


Articol complet: Link


08.10.2021 Sesiunea speciala de informare "Orizont Europa – competitii lansate"
Echipa BioNanoTech Suport a organizat in data de 08.10.2021 o Sesiunea speciala de informare “Orizont Europa – competitii lansate”, eveniment care a avut loc loc on-line in cadrul manifestarilor organizate cu prilejul Conferintei: “Progress in Organic and Macromolecular Compounds MACRO2021”.

In cadrul acestei Sesiun a fost prezentata structura si modul de organizare a programului Orizont Europa (notiunile de clustere si destinatii si organizarea noilor pachete de lucru) precum si principalele competitiile deschise. Sesiunea a beneficiat de experienta unor lectori deosebiti:
- Doamna Iulia Mihail, directoarea Oficiului Roman pentru Stiinta si Tehnologie ROST) din Brussels care a prezentat Misiunile din programul Orizont Europa.
- Dl Weiers Stefan, Coordonator al unitatii 'Widening ERA and Research Infrastructure Programming’ din cadrul EC DG for Research and Innovation, care a prezentat pachetul de lucru nr. 11 - Widening participation and strengthening the European Research Area.
Va prezentam programul detaliat al sesiunii unde puteti regasi si cateva din prezentarile sustinute.
Pentru intrebari sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati pe adresa e mail: bionanotech_suport@icmpp.ro

                        
                        21.04.2021 Oportunitati de participare in programul Orizont Europa

Va prezentam programul detaliat al sesiunii unde puteti regasi si cateva din prezentarile sustinute.
Pentru intrebari sau informatii suplimentare va rugam sa ne contactati pe adresa e mail: bionanotech_suport@icmpp.ro

                        
                        21.04.2021 Sinergii între fondurile proiectelelor de cercetare din Europa – experiența IntelCentru

Realizarea unor acţiuni complementare, aşa-numitele sinergii, între programele de finanţare europene reprezintă o adevărată provocare pentru perioada 2021-2027. Programul Cadru de Cercetare al Uniunii Europene, Orizont 2020 (2014-2020) a menţinut disparităţile între Statele Membre, iar măsurile de extindere a participării la Programul Cadru au fost fie inadecvate, fie insuficiente pentru Statele Membre.

Dr. Teodora Rusu, Coordonator BioNanoTech-Suport


Articol complet: Link     -     Articol fisier


12.02.2021 Programul Orizont 2020: o (re)sursă uriașă de dezvoltare, insuficient valorificată de cercetarea românească

Acad. Bogdan C. Simionescu, Vicepresedinte al Academiei Romane
12 Februarie 2021

Cel mai amplu program de cercetare și inovare al Uniunii Europene, Orizont 2020 (H2020) s-a încheiat în ultima zi a anului trecut. El a reprezentat pentru comunitatea CDI (cercetare, dezvoltare și inovare) europeană o oportunitate greu de imaginat înainte de lansarea sa. Început în 2014, H2020 a fost structurat pe trei piloni – provocări societale, excelență științifică, lider în sectorul industrial – şi a insistat pe dimensiunea europeană, încurajând interdisciplinaritatea, parteneriatele și creșterea implicării actorilor privați în CDI.

În câteva cuvinte, programul a însemnat finanţarea şi derularea unor proiecte de cercetare complexe, realizate de aproape 39 de mii de entități CDI europene (38.720 organizații unice, 156.440 participări în total), actorii principali fiind universitățile (23,26 mld. €), IMM-urile (17,11 mld. €), institutele de cercetare (15,21 mld. €), instituțiile publice (1,86 mld. €) și altele, finanțarea competitivă totală fiind de aproape 60 mld. € (59,74 mld. € contribuție netă UE, costuri totale de 74,83 mld. €).

Proiectele finalizate până în decembrie 2020 au generat aproape 100.000 de publicații științifice de tip peer-review și 2.500 de cereri de brevete și mărci.

Mai multe informatii: Link


25.11.2020 Project announcement - BioNanoTech Support Centre for European Projects

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
Cellulose Chem. Technol., 54 (9-10), 1039-1040(2020)
BioNanoTech Support Centre for European Projects
PROJECT ANNOUNCEMENT
The cooperation between the European Framework Research Program and the Structural Funds has been a challenge for many years. An initial issue has been planning and taking regional strategic decisions by Member States, i.e. to foster excellence in smart specialised areas. In the case of Romania, the first steps in the development of synergies between Structural Funds and the Framework Program were made in the last programming period (2014-2020). At this point, the Centre of Advanced Research in Bionanoconjugates and Biopolymers within “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry has submitted and is implementing the project BioNanoTech Support Centre for European Projects – one of the first generation of projects financed by the Structural Funds in synergy or supporting Horizon 2020 projects.

Articol complet: Link


09.09.2020 Sesiune Informativa cu privire la noul program cadru European: ORIZONT EUROPA
Vă invităm să participați la evenimentul online de prezentare a noului program Orizont Europa, în data de 9 Septembrie 2020, începând cu ora 10:00. Evenimentul este organizat de către Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul centrelor suport:

- CESMIN - Centru Suport pentru cooperare europeană în micro‐ și nanotehnologii – INCD pt. Microtehnologie;
- BioNanoTech-Suport, Centru suport pentru proiecte Orizont 2020 – ICM Petru Poni;
- PREPARE - Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene si promovare europeana – INOE.

Invitatia:

Pentru înscriere și pentru ultimele informații legate de acesta, vă rugăm să accesați:    Link Inregistrare

Conferinta incepe pe 09.09.2020 la ora 10:00 (am) pe adresa: https://imt.ro/CESMIN/event

                   

Vă rugăm sa completați formularul următor :     https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage ...

Chestionarul de faţă are ca scop obţinerea opiniei comunităţii ştiinţifice faţă de tematicile-cheie din portofoliul parteneriatelor europene pentru cercetare din noul program cadru Orizont Europa. Vă rugăm să evaluaţi tematicile de mai jos în funcţie de potenţialul ştiinţific şi de impactul asupra societăţii româneşti pe care consideraţi că acestea le pot oferi. Răspunsurile dumneavoastră pot ajuta la definirea şi focalizarea priorităţilor de cercetare ale României în contextul cercetării europene.
Mai multe informaţii despre parteneriatele de cercetare şi inovare ale Comisiei Europene gasiţi la:
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe_en

- Comunicare sesiune cu privire la noul program cadru european Orizont Europa

Prezentările susținute în cadrul manifestării pot fi consultate la adresa: http://www.research.gov.ro/ro/articol/5231/minister-comunicare-eveniment-online-de-promovare-orizont-europa-2021-2027-organizat-de-centrele-suport-finan-ate-de-ministerul-educa-iei-i-cercetarii

News

26.09.2023 RM Roadmap Knowledge and Community Platform

RM Roadmap co-creation sessions:
Registration and participation


We are very pleased to announce the opening of the RM Roadmap Knowledge and Community Platform.

We have reached a pivotal moment for the research management (RM) community in Europe. The RM Roadmap project consortium needs your support to ensure that the voices of research managers (RMs) are heard at the highest levels.

The European Commission (EC) and countries across Europe want to better understand the current research management ecosystem. Your knowledge and expertise is needed as part of this consultation.

Details: Link


25.09.2023 On-line training

European Association of Research Managers and Administrators (EARMA) din Belgia organizeaza in data de 25 septembrie 2023 un training on-line gratuit (cu inscriere) pentru platforma - Research Management (RM) Roadmap Knowledge and Community Platform, in cadrul proiectului “Creating Framework Conditions for Research Management to Strengthen the European Research Area” (RM ROADMAP), finantat de Comisia Europeana prin HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01:


25.09.2023, 14:00 – 15:30 CET (public RM Roadmap training upon registration for the wider RM community, recorded) – Registration link.

https://earma.org/conferences/rm-roadmap-knowledge-and-community-platform/

Event Description:
Join us for an introduction to the dynamic online co-creation platform created by the RM Roadmap project, https://www.rmroadmap.eu/. This open-for-all event is an introduction for Research Managers (RM) to a platform designed to connect professionals, fostering thematic and national collaborations through a new co-creation space.

The Knowledge and Community Platform (KCP) constitutes a transformative platform that provides an arena for RMs to initiate, contribute to, and authenticate discussions on a variety of topics, including career pathways. The core design of KCP is dynamic, allowing it to cross beyond national and thematic limits, providing participants with the opportunity to co-create consensus documents and engage in important discussions.

Driving these discussions will be our distinguished RM Roadmap ambassadors in close collaboration with the project consortium. Consensus documents will be discussed on the KCP online platform; these documents are intended to reflect the majority perspective and will be open for participant voting.

We want to emphasise that this event is accessible to all interested parties. The primary aim is to offer a comprehensive introduction to interacting with the RM Roadmap Knowledge and Community Platform before the first session starts in October 2023. We invite every RM to engage and propel this co-creation process forward. Your presence and participation will undoubtedly be crucial to the success of this effort.

Speakers:

Nik Claesen
Nik is the main coordinator behind the RM ROADMAP project. He is a seasoned professional with more than 6 years of experience as the Managing Director of the European Association of Research Managers and Administrators (EARMA). His mission is to enhance the quality of research support across Europe by establishing a network for professional development and best practice sharing.

Borana Taraj
Borana Taraj is the Head of European projects at EARMA. She manages the European projects portfolio and related communities, and she supervises the EARMA EU projects team. She is co-coordinating the RM ROADMAP project with Nik Claesen, EARMA’s Managing Director.


05.04.2023 A new SPS call for proposals is open!

The 2023/2 call for proposals is now available on the SPS website. You may find it on the SPS homepage, or by following this link.

With this call, the SPS Programme welcomes proposals addressing any of the SPS Key Priorities.
Applicants may submit proposals aligning with any of the four SPS grant mechanisms in the framework of this call.

All the templates and guidance to develop and manage a successful SPS activity are available on the SPS website at this link.

The deadline for applications is 16 June 2023 (23:59 CET).

Do you still have questions on how to apply? Here is what you can do:
  • Consult the SPS website and Twitter account to learn more about the SPS Programme.
  • Feel free to contact the SPS Programme at sps.info@hq.nato.int

Meeting of the ISEG
On 28-29 March, the Independent Scientific Evaluation Group (ISEG) met in Brussels, Belgium, to support SPS in the evaluation of the applications received in response to the 2023/1 call for proposals.

What is the ISEG?
The ISEG includes scientists and experts nominated by NATO member countries, who are selected on the basis of their expertise in one or more SPS Key Priorities. Once appointed, ISEG members do not represent their respective nations.
What does the ISEG do?
The main role of the ISEG is assessing the scientific and technical merit of all eligible applications received by SPS through a peer-review process. ISEG assessments are instrumental to maintaining the integrity and high scientific standard of the SPS Programme. The recommendations of ISEG members inform the final decision taken by NATO on whether a proposal should be supported by the SPS Programme.

Details: Link

10.03.2023 First EU gender equality champions to be awarded

Thanks to your achievements, more and more academic & research organisations will be inspired by your good practices in implementing Gender Equality Plans.

In recognition of noteworthy strides towards gender equality carried out by academic and research organisations, the European Commission is delighted to announce the winners of the EU Award for Gender Equality Champions:

Trinity College Dublin, from Ireland, as a Sustainable Gender Equality Champion.
Karolinska Institutet, from Sweden, as a Sustainable Gender Equality Champion.
Maynooth University , from Ireland, as a Newcomer Gender Equality Champion.
South East Technological University, from Ireland, as an Inclusive Gender Equality Champion.
The awards are given across the categories listed above, with each winner receiving a prize of €100,000.

Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth said:
Promoting and ensuring gender-equal and safe working environments are a priority for the European Research Area. Today, we are rewarding EU Gender Equality champions, and thanking them to be an inspiration to other organisations to close the gender gap.

Congratulations to our winners !The award ceremony was chaired by Commissioner Mariya Gabriel and Peter Dröll, Director in the Directorate-General for Research and Innovation and it was organized in the framework of the first EU Female Founders Forum Summit.

Find out more here! https://europa.eu/!4W4KhV

Details: Link

10.03.2023 Premierea rezultatelor cercetarii - Articole Web of Science – 2023

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - România a aprobat, prin Ordinul MCID nr. 20333/08.03.2023, lansarea competiției pentru 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗿𝗲𝘇𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗲𝗹𝗼𝗿 cercetarii - Articole Web of Science – 2023, din cadrul PN IV, Programului 5.2 - 𝗥𝗲𝘀𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗨𝗺𝗮𝗻𝗲, 𝗦𝘂𝗯𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂𝗹 𝟱.𝟮.𝟯 - 𝗦𝘂𝗽𝗼𝗿𝘁.

Competiția se adresează cercetătorilor afiliaţi unor instituţii din România, autori de articole ştiinţifice publicate în reviste indexate de Clarivate în Web of Science, în edițiile: Science Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences Citation Index („Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index („Arts & Humanities”).

Cererile de premiere se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro nefiind necesară depunerea şi în format tipărit. 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘃𝗮 𝗳𝗶 disponibila 𝗱𝗶𝗻 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝟭𝟬 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯, 𝗼𝗿𝗮 𝟭𝟬.𝟬𝟬.

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2023 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 30 iunie 2023, ora 16:00.


01.03.2023 M-ERA.NET Call 2023 is open

Dear colleagues!

M-ERA.NET 3, the European and international network for research and innovation on materials and battery technologies, launched the Call 2023 on 1 March 2023.

More than 30 national and regional funding organisations are participating in that call with an indicative total budget of more than 30 Million €.

The Call 2023 adresses the following thematic areas:
• Sustainable advanced materials for energy
• Innovative surfaces, coatings and interfaces
• High performance composites
• Functional materials
• Advanced materials and technologies for health applications
• Next generation materials for advanced electronics

The aim is to fund ambitious transnational projects addressing materials research and innovation including clean energy-related applications and battery technologies.
The transnational projects funded by M-ERA.NET are expected to contribute to the European Green Deal and to support the Sustainable Development Goals by improving the efficiency of production processes, reducing the usage of materials and energy resources and by improving materials properties such as durability. Opportunities to build critical knowledge of advanced materials and technologies towards application in health are also provided by the call.

Deadline for mandatory pre-proposals is 16 May 2023 (12:00 noon / Brussels time)
All the details on topics, participating countries/regions can be found on the Call 2023 information page.
We strongly recommend contacting your regional/national funding agency for regional/national programme details.

Details newsletter: Link

27.02.2023 Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de Expert management proiect (specialist din străinătate)

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi anunță concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de Expert management proiect (specialist din străinătate) – cercetător în chimie/biochimie/chimie-fizică CS, în cadrul proiectului de tip POC H: “BioNanoTech-Suport, Centru suport pentru proiecte Orizont 2020”, acronim: BioNanoTech-Suport, cod MySMIS: 107524, apelul POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.

Expert management proiect (specialist din strainatate) - cercetator - proiect BioNanoTech
Nr. Tip document Data - Fisier
1. Anunt CONCURS - proiect BioNanoTech 27-02-2023 -
2. Anunt rezultate - selectie dosare 31-03-2023 -
3. Anunt rezultate interviu 06-04-2023 -
4. Rezultat final concurs 10-04-2023 -

07.12.2022 BioMat4CAST - Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry - Multi-Scale In Silico Laboratory For Complex And Smart Biomaterials

In data de 07.12.2022, ora 11.00 a avut loc lansarea oficială a proiectului Orizont Europa de tip ERA Chair: BioMat4CAST - Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry - Multi-Scale In Silico Laboratory For Complex And Smart Biomaterials în cadrul Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” (ICMPP) - Centru de Cercetări Avansate pentru Bionanoconjugate și Biopolimeri (IntelCentru), Iași,

BioMat4CAST este un proiect in valoare de 2.5 milioane Euro finantat prin programul Orizont Europa și are ca scop crearea unei echipe care să studieze Chimie Computatională in ICMPP sub indrumarea unui cercetător de prestigiu, dl. Prof. Dr. Aatto Laaksonen (Laboratorul Arrhenius, Universitatea din Stockholm, Suedia). Coordonatorul proiectului este Dr. Rusu Teodora.

Details video: Link


14.10.2022 Marie Skłodowska-Curie Actions

TThe #MSCA Staff Exchanges 2022 call is now open, which means it's time to look for partners and connect with them to prepare a great project proposal!

The MSCA-NET Matchmaking platform is here to help you, visit the website and learn how to take full advantage of it:
https://msca.b2match.io/homeDetails: Link


08.12.2021 The 1st ESFRI Stakeholders Forum Meetup will take place on December 8th, 2021, in Ljubljana, Slovenia, as a hybrid event

The ESFRI Stakeholders Forum is a newly established platform, developed by ESFRI with the ambition to instigate an open dialogue among the different European research infrastructure stakeholders, in order to reinforce the position of Research Infrastructures (RIs) as an essential pillar of the European Research Area (ERA). This concept was presented in the ESFRI White Paper adopted in 2020.

As we move towards a renewed ERA the participatory element should be applied across the ERA, including ESFRI and RIs as to position them at the heart of the research and innovation ecosystem, and closely interlinking them with different actors, such as researchers, educators, policy makers, citizens, businesses and others. The Stakeholders Forum aims to engage these actors and facilitate regular discussion among them.

The Stakeholders Forum initiative reflects ESFRI’s intention to look beyond the traditional RI communities. The platform aims to attract stakeholders, raising their awareness across the whole research and innovation ecosystem. These stakeholders include, amongst others, decision and policymakers, municipalities, citizens, socio-economic actors, research organisations and higher education institutions with scientific communities participating in ERA activities, which are potential users of RIs.

Detailed information about how the platform will work and how stakeholders can participate in discussions will be available in due course.

The event is open to prospective stakeholders, and is hosted by the Slovenian Presidency of the Council of the EU, as part of the ESFRI days event.

Details: Link


07 - 09.10.2021 International Conference Progress in Organic and Macromolecular Compounds, 28th Edition

A fost publicata lucrarea: Digitalization challenge for the BioNanoTech Project Support Centre: Sinziana Vlad, Claudia-Maria Tomulescu, Andrei Tutunaru, Rusu Teodora, Teodor-Iulian Parfeni, Catalin - Valentin Buzdugan.

Lucrarea a facut parte din lucrarile incluse in volumul Conferintei MACRO2021: International Conference Progress in Organic and Macromolecular Compounds, 28th Edition, conferinta care s-a desfasurat in cadrul ICMPP in perioada, 07-09.10.2021 (https://www.icmpp.ro/macroiasi2021/index.php)

Lucrarea reprezinta o realizare in proportie de 100% a Indicatorului suplimentar de rezultat : Co-publicatii stiintifice public-private deorece este o publicatie relizata in parteneriat intre membrii echipei BioNanoTech, ICMPP in colaborare cu firma privata de IT: S.C. Click Net Solutions S.R.L.

În cuprinsul acestei lucrări au fost prezentate obiectivele specifice ale proiectului BioNanoTech Suport, cât și activitățile. În ceea ce privește contextul pandemiei Covid- 19, una dintre lecțiile cheie ale pandemiei este ca digitalizarea poate aduce oamenii împreună independent de locul în care sunt localizați fizic. Infrastructura digitală și conectivitatea rapidă rapidă le aduc oamenilor noi oportunități.

Digitalizarea poate deveni un factor decisiv al drepturilor și libertăților, permițând oamenilor să ajungă dincolo de teritorii, poziții sociale sau grupuri comunitare specifice și deschizând noi posibilități de învățare, distracție, muncă, explorare și îndeplinire a ambițiilor. Acest lucru va permite o societate în care distanța geografică contează mai puțin, deoarece oamenii pot lucra, învața, interacționa cu administrațiile publice, își pot gestiona finanțarea și plățile, pot folosi sistemele de îngrijire a sănătății, sisteme de transport automatizate, pot participa la viața democratică, se pot distra sau se pot întâlni și discuta cu oameni oriunde în UE, inclusiv în zonele rurale și îndepartate.

Transformarea activităților BioNanoTech va depinde de abilitatea de a adopta noi tehnologii digitale rapid și în general. Cu toate acestea, chiar dacă membrii echipei au înțeles necesitatea digitalizării unei parți din activitățile Centrului, utilizatorii finali sunt încă neîncrezători în aceasta schimbare.

Astfel, BioNanoTech trebuie să se confrunte cu o provocare nouă și neașteptată: formarea utilizatorilor finali din regiunea româna de NE (și nu numai) pentru a face față provocărilor digitale din programul Orizont Europa. Conștienta de rolul și importanța digitalizării, echipa BioNanoTech, în colaborare cu compania S.C. Click Net Solutions S.R.L, a proiectat și a creat site-ul web și portalul proiectului.


04.10.2021 Discover how BBI JU is boosting the bio-based economy in your country

Now you can discover how many BBI JU-funded projects are operating in your country and how they shape the national bioeconomy. By bringing together data since the creation of BBI JU, the new infographics illustrate how the projects have contributed to the progress of the bio-based industries in European countries. They include key data on funding, beneficiaries, projects, and applications for calls for proposals, thus showing the relevance of BBI JU for each country’s bioeconomy.

Fabio Fava, the Chairman of the BBI JU States Representatives Group, welcomed the new infographics by stating that 'the figures show the high impacts of BBI JU projects, which extensively mobilised SMEs, large industries, universities, and research centres in 39 countries [...] Thanks to the BBI JU achievements, Europe is now amongst the world bioeconomy leaders.' Read more.

BBI JU Synergy Label awardees revealed
This year, the BBI JU has awarded its Synergy Label to 12 project proposals submitted to the BBI JU Call 2020. These proposals had high enough scores to receive BBI JU funding but remained unfunded due to budget limits. ‘The recognition of the Synergy Label will help the selected proposals to boost their chances of receiving funding from other sources,’ said BBI JU Executive Director Philippe Mengal

Details: Link


16.06.2021 Sun up: First Horizon Europe work programmes finally see the light of day

The first work programmes of EU’s new seven-year €95.5 billion research and innovation programme are finally out after months of delays and disputes over the budget and third country participation in quantum and space projects.

During the next two years, the European Commission will award grants worth €14.7 billion, of which over a third - €5.8 billion - will be targeted at Europe’s green goals. Another €4 billion will fund development of digital technologies. The first calls open on 22 June.

“Horizon Europe is now fully open for business. I would like to encourage researchers and innovators from all over the EU to apply and find solutions to improve our daily lives,” said EU research commissioner Mariya Gabriel.

Since March, the Commission and member states have been arguing whether to let scientists and companies from the UK, Switzerland and Israel to join quantum and space projects. Two weeks ago, they reached an outline agreement, opening the way for the Commission to publish the work programmes.

However, the Commission is yet to confirm the terms on which third parties will get access to sensitive projects, saying discussions are ongoing.

Details: Link


16.06.2021 EC published a Working Programme for HEU

This page includes reference documents of the programmes managed on the EU Funding & Tenders portal starting with legal documents and the Commission work programmes up to model grant agreements and guides for specific actions.
How to participate: reference-documents; programCode=HORIZON
Please select the programme to see the reference documents.

Details: Link


15.06.2021 European Innovation Procurement Awards 2021: First edition! Discover how public and private procurers can apply and win the available prizes
The European Innovation Council Prizes team will share insights about eligibility, award criteria & application process.

On 15 June, the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) is organizing an informative webinar to learn more about the first edition of the European Innovation Procurement Awards 2021 (EUIPA). Applications are open and the deadline for submissions is 29 July 2021.

EUIPA Awards recognises powerful cases of public and private buyers (procurers) on using innovation procurement practices across Europe. It aims to support the community of European procurers to share, work together and inspire each other in the design of innovative procurement processes, and particularly in the delivery of modern and efficient public services.

Discover the 3 categories (Innovation procurement strategy, Facing societal challenges, and Procurement leadership) and how you can win one of the 6 available prizes (total budget €300.000).

Practical information
When: Tuesday 15 June 2021, 15:00 to Tuesday 15 June 2021, 16:00
Languages: English
Live stream: Livestream
Online link: Register
Online time: 15 June 2021, 15:00 CEST to 15 June 2021, 16:00 CEST

Agenda
15.00 –15.05: Welcome and introduction
15.05 – 15.20: Presentation of the European Innovation Procurement Awards 2021
15.20 – 15.50: Q&A on Slido
15.50 – 16.00: Final remarks

Register here: Link
Book your seat, 2 weeks left to register, registration will end on 11 June 2021, 17:00


11.06.2021 Development of a Scientific Project on Advancing the Environmental Risk Assessment of Non-target Arthropods for Plant Protection Products by Accounting for the Impact on Ecosystem Services and on the Ecological Function

Prin acest proiect EFSA intenționează să dezvolte cercetarea preliminară, generarea de date și dezvoltarea de instrumente în vederea pregătirii metodologiilor de evaluare avansată a riscului pentru NTAs, inclusiv polenizatorii de insecte, altele decât albinele, conform Reg. nr. 1107/2009.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 25 august 2021 și are un buget de maximum 1.000.000 EUR.

Detalii:
- https://ted.europa.eu


11.06.2021 Lansarea calendarului de evenimente: informare si brokeraj pentru programul HORIZON EUROPE

Lansare evenimente Horizon Europe

A fost lansat calendarul evenimentelor de informare si de brokeraj pentru programul HORIZON EUROPE.

Detalii: Link


10.06.2021 L’Oréal și Unesco dau startul înscrierilor în competiția „Pentru Femeile din Stiință”

L’Oréal România, în parteneriat cu CNR UNESCO, continuă să sprijine comunitatea științifică din România prin derularea celei de-a XII-a ediții a competiției de proiecte de cercetare L’Oréal – UNESCO „Pentru Femeile din Știință”, organizată cu sprijinul UEFISCDI. În cadrul programului se acordă patru burse în valoare totală de 188.000 lei, pentru finanțarea unor activități de cercetare desfășurate pe teritoriul României, în domeniile Științele Vieții și Științe Fizice. Programul se adresează femeilor care activează în cercetare, cu vârsta de maximum 40 de ani.

„Ca o companie ce investește 3,4% din cifra globală de vânzări în cercetare și dezvoltare, adică peste 960 milioane de euro la nivel global, înțelegem profund nevoia de finanțare a cercetării. Tocmai de aceea, în România, credem că este de datoria noastră să contribuim la sprijinirea acelor proiecte și profesioniști care pot aduce schimbări revoluționare în știință. În același timp, statisticile ne arată că există, încă, diferențe între rolul femeilor și al bărbaților în cercetare. Este motivul pentru care continuăm să le oferim sprijin tinerelor cercetătoare pentru care finanțările proiectelor reprezintă un pas uriaș către noi descoperiri științifice. Până acum, în 11 ediții, am susținut 29 de cercetătoare cu peste 1,2 milioane de lei investiți în activitatea lor, contribuind activ la dezvoltarea unui domeniu vital pentru omenire”, a declarat Simona Fîrtat, Corporate Communication & Public Affairs Manager L’Oréal România.

Cercetătoarele care vor să aplice în cadrul programului de burse private L’Oréal – UNESCO „Pentru Femeile din Știință”, trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • Să își desfășoare activitatea de cercetare în România
 • Să aibă maximum 40 de ani
 • Să se încadreze într-una dintre ariile de cercetare Științele Vieții sau Științe Fizice
 • Să fie doctorande sau să fi obținut titlul științific de doctor și să urmeze un program de pregătire postuniversitară în România

Proiectele se depun până pe 24 iulie 2021, online pe platforma www.forwomeninscience.com. Cele patru burse, fiecare în valoare de 7.000 de lei, se acordă pentru finanțarea a două proiecte de cercetare în aria Științele Vieții și două în aria Științe Fizice.

„Cercetarea în domeniul științelor și susținerea tinerelor femei cercetător ocupă poziții prioritare în agenda UNESCO și, implicit, a Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Stereotipurile perpetuează inegalitatea de gen în ceea ce privește accesul la aceste domenii de studiu și cariere. Nu ne putem permite să ne privăm de talentele a jumătate din umanitate: femeile avansează știința, iar știința avansează lumea!

În acest context apreciem în mod deosebit efortul constant al L’Oréal, care anul acesta organizează a XII-a ediție a programului „Pentru Femeile din Știință”, a declarat Madlen Șerban, secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Detalii: Link

08.06.2021 European Capital of Innovation Awards 2021: Discover how your city can apply and win one of the 6 available prizes

The European Innovation Council Prizes team will share insights about eligibility, award criteria & application process with the support of testimonials.

On 8 June, the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) is organizing an informative webinar to learn more about the 7th edition of the European Capital of Innovation Awards (iCapital). Applications are open and the deadline for submissions is 15 July 2021.

This year's edition recognises the cities’ contribution to developing local innovation ecosystems for the benefit of innovators and the wellbeing of their citizens. The awards are aimed at rewarding the most innovative city practices in the framework of a developed, multi-faceted, well-functioning city innovation ecosystem that boosts game-changing innovation.

During this informative session, you will discover its main novelties, especially its eligibility and award criteria. Moreover, this edition features the new category 'The European Rising Innovative City' that targets towns and cities with a population of more than 50,000 and less than 250,000 inhabitants, in addition to 'The European Capital of Innovation' category open for cities with more than 250,000 inhabitants.

Discover how your city can win one of the 6 available prizes (total budget of €1.8 million).

Practical information
When: Tuesday 8 June 2021, 15:00 to Tuesday 8 June 2021, 16:00
Languages: English
Live stream: Livestream
Online link: Register
Online time: 8 June 2021, 15:00 CEST to 8 June 2021, 16:00 CEST

Agenda
15.00–15.05: Welcome and introduction
15.05–15.20: Presentation of the European Capital of Innovation Awards 2021
15.20–15.30: Presentation of Helsinborg (iCapital 2020 runner up)
15.30–15.55: Q&A on Slido
15.55–16.00: Final remarks

Register here: Link
Book your seat, 1 week left to register, registration will end on 4 June 2021, 17:00


08.06.2021 S-a lansat competiţia Proiecte de cercetare exploratorie - PCE 2021
Descarca versiunea PDF

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat lansarea competiției Proiecte de cercetare exploratorie - PCE2021.

Instrumentul de finanțare urmărește susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale, interdisciplinare şi/sau exploratorii din România.

Programul se adresează cercetătorilor cu performanţe demonstrate prin calitatea şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice, inclusiv celor care activează în străinătate (cetăţeni români sau străini) şi doresc să conducă proiecte de cercetare de înalt nivel ştiinţific în instituţii din România.

Competiția este organizată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.

Informaţii utile:

 • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformeiwww.uefiscdi-direct.ro,nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
 • Platforma de depunere va fi disponibilă începând din data de 10.06.2021;
 • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00.

Citeşte mai multe

Accesează Pachetul de informații


07.06.2021 Proiecte de cercetare postdoctorală (PD) și Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) - 2021
Descarca versiunea PDF

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat lansarea competițiilor pentru ”Proiecte de cercetare postdoctorală” (PD2021) și ”Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente” (TE2021).


Competițiile sunt organizate de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.

 • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
 • Platforma de depunere va fi disponibilă începând din data de 10.06.2021;
 • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00.

Competiția PD2021

Competiția TE2021

Urmărește sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc o carieră profesională în activitatea de cercetare ştiinţifică,în instituţii de cercetare din România.

Accesează Pachetul de informații

Are ca scop sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.

Accesează Pachetul de informaţii


02.06.2021 Rețeaua Punctelor Naționale de Contact din România pentru programul-cadru Orizont Europa

Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, 2021-2027, a fost instituit prin Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021. Competițiile se deschid gradual și se publică pe portalul Comisiei Europene ”Funding and tender opportunities”.
La cererea Comisiei Europene, fiecare țară beneficiară a acțiunilor Orizont Europa a nominalizat o echipă de Puncte Naționale de Contact (NCP) coordonată de ministerul pentru cercetare. Pentru a sprijini participarea cercetătorilor și inovatorilor din România, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării coordonează o rețeaua națională a NCP-urilor, RO HE NCPs, responsabilă de îmbunătățirea participării românești la cercetarea europeană și la mecanismele de finanțare ale inovării.
NCP-urile sunt responsabile pentru următoarele activități:

 • Să informeze și să sensibilizeze comunitățile de cercetare, dezvoltare și inovare din România cu privire la oportunitățile de finanțare ale programului-cadru Orizont Europa;
 • Să ofere ajutor, consiliere și instruire privind derularea și participarea la programul-cadru Orizont Europa;
 • Să informeze potențialii participanți privind alte surse de finanțare (europene și naționale) susceptibile să le satisfacă mai bine nevoile.
 • Să acorde sprijin pentru identificarea de parteneri de colaborare și consorții interesate în participarea la apelurile programului-cadru Orizont Europa.

Pentru a îndeplini aceste misiuni NCP-urile furnizează informații prin mijloacele media ale Ministerului (site MCID și pagina sa de Facebook ”Horizon Europe & NCP România”), organizează și participă la evenimente online și fizic și răspund la întrebările actorilor publici și privați interesați, solicitanților și structurilor lor de sprijin.

Informații privind NCP-urile se găsesc pe Portalul Comisiei Europene.

Rețeaua RO HE NCPs acoperă următoarele domenii din programul-cadru Orizont Europa:

1. NCP Coordonator
2. Aspecte juridice și financiare
3. Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
4. Acțiuni Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
5. Infrastructuri de cercetare
6. Sănătate
7. Cultură, societate creativă și incluzivă
8. Securitate civilă pentru societate
9. Digital, industrie și spațiu
10. Climă, energie și mobilitate
11. Alimentație, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu
12. Consiliul European pentru Inovare (EIC) și ecosistemele europene de inovare
13. Extinderea participării și Spatiul European de Cercetare (ERA)
14. Euratom - Fisiune
15. Euratom - Fuziune
16. Centrul Comun de Cercetare (JRC)
17. Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)


Detalii: Link

7-9.05.2021 Ziua Europei 2021: EU LIVE, un weekend european - România - European Commission
- Programul integral

Pentru a marca Ziua Europei, celebrată în fiecare an la data de 9 mai, Reprezentanța Comisiei Europene în România a pregătit un program special în perioada 7-9 mai, pentru toate vârstele și gusturile.

Acesta cuprinde: dezbateri, spectacole pentru copii (Mateiaș Gâscarul - Teatrul Țăndărică), difuzarea a 6 scurt-metraje ale unor regizori români și a documentarului „Kiruna". De asemenea, va fi difuzat primul episod din cadrul proiectului nostru „Europa între gest și cuvânt", dedicat tinerilor actori. Pe 9 mai, ziua se va încheia cu vizionarea filmului „Cold War", un film de Paweł Pawlikowski, câștigătorul premiului pentru cel mai bun regizor în cadrul Festivalului de Film de la Cannes (pe platforma TIFF Unlimited).
Materialele vor putea fi vizionate pe: pagina noastră de Facebook .


3.05.2021 Succes românesc de proporții la Bruxelles: Răzvan Nicolescu, în boardul EIT, cea mai mare instituție a UE în inovare

Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, a fost numit în conducerea Institutului European pentru Inovare şi Tehnologie (EIT), organism al UE care gestionează politica europeană în domeniul inovării, cu un buget de aproximativ 4 miliarde de euro pentru următorii 5 ani.

Schimbările climatice, energia curată şi mobilitatea urbană sunt printre cele mai importante domenii de activitate ale EIT.
Numirea lui Răzvan Nicolescu în Consiliul Director al EIT reprezintă prima nominalizare a unui român în forul de conducere al acestei instituţii europene, fiind rezultatul final al unui complex proces de recrutare derulat de un panel independent de experţi.

Cei patru noi membri au fost numiți de către Comisia Europeană.

Forul de conducere al EIT stabileşte direcţiile strategice de acţiune ale instituţiei UE, fiind compus din profesionişti cu experienţă din domeniile inovării, tehnologiei şi mediului de afaceri.

Mandatul noilor membri ai Consiliului Director este de 4 ani.

Detalii (sursa - NewsEnergy): Link


27.04.2021 Parliament votes to unlock €95.5B Horizon Europe research programme

Vote marks the end of almost three years of negotiations on the content and budget, but MEPs are still angling for more money

The European Parliament gave its final stamp of approval to the Horizon Europe legislation today, but MEPs are already casting for ways to increase the budget, with many still bitter over the failure to secure €120 billion for the seven year research and innovation programme.

The vote draws a line under nearly three year of negotiations on the content and budget of the €95.5 billion programme, after the Parliament’s research and industry committee ITRE gave its approval earlier this month...

More information: Link


21.04.2021 The UK in Horizon Europe

Universities UK International (UUKi) and the UK Science and Innovation Network (SIN) organise webinar "The UK in Horizon Europe" on 21 Apr 2021, 14:30 - 15:30h (in Bulgaria, Romania).
UK researchers and businesses are able and ready to bid for funding, to join or lead project consortia. Speakers from Universities UK International (UUKi), the UK Science and Innovation network (SIN) and the Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) will explain how UK and European researchers can continue to work together seamlessly on Horizon Europe funded projects and apply for funding.

More information: Link


15.03.2021 European Commission has launched a platform to publish free of charge open access articles produced in investigations financed by European projects

Open Research Europe is an open access publishing platform for the publication of research stemming from Horizon 2020 funding across all subject areas. The platform makes it easy for Horizon 2020 beneficiaries to comply with the open access terms of their funding and offers researchers a publishing venue to share their results and insights rapidly and facilitate open, constructive research discussion.
The eligibility criteria for publishing with Open Research Europe are the following:
• At least one author must be involved in a running or finished Horizon 2020 project from the European Commission and the article must be a result of that project.
• The article must be original work (see section on Originality).
There are no fees for publication for Horizon 2020 beneficiaries and all publication costs are covered by the European Commission.
Open Research Europe publishes articles in all subject areas funded by Horizon 2020 across the Natural Sciences, Engineering and Technology, Medical Sciences, Agricultural and Veterinary Sciences, Social Sciences and Humanities.

More information: Link
You can submit your research here: Link


18-19.03.2021 Launch ceremony of the European Innovation Council

The European Innovation Council (EIC) is a key novelty of Horizon Europe and represents the most ambitious innovation initiative that Europe has taken, with a budget of €10 billion for the period 2021-2027. The EIC has a mission to identify, develop and scale-up breakthrough technologies and disruptive innovations.

The launch ceremony will feature statements from:
- Ursula von der Leyen, President of the European Commission
- Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth
- Christian Ehler, Member of the European Parliament
- Manuel Heitor, Portuguese Minister


18.03.2021
More information: Link
Youtube Video Stream: Link

19.03.2021
More information: Link
Youtube Video Stream: Link


23-24.06.2021 Save the date - European Research and Innovation Days 2021 - 23-24 June

We are happy to announce that the European Research and Innovation Days will take place online on 23 and 24 June 2021.

Brought to you by the European Commission, the European Research and Innovation Days gathers together policymakers, researchers, entrepreneurs and citizens to debate and shape the future of research and innovation in Europe and beyond.

This year marks the start of Horizon Europe, our most ambitious EU research and innovation programme ever and will be a decisive moment to strengthen our European Research Area. Cooperation in research and innovation is essential in our recovery from the COVID-19 pandemic and will pave the way to a greener and more digital future.
Building on the great success and impact of the last online edition, this year’s event will again be fully digital, allowing everyone to get involved from anywhere. As in 2020, the online policy conference is expected to attract thousands of participants from all over the world.
For now, all you need to do is save the date. Tune in for more news on Twitter @EUScienceInnov and join the conversation at #RiDaysEU.


08.02.2021 „Important Project of Common European Interest“ (IPCEI) – microelectronică

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării intenționează să susțină participarea entităților din Romania la IPCEI-Microelectronica, inițiativa europeană descrisă pe pagina noastră de internet la secțiunea noutăți.

Pentru estimarea bugetului pe care urmeaza sa fie alocat acestei inițiative, a fost declanșat un proces de colectare a expresiilor de interes din partea comunității și vă invităm să completați informațiile din chestionarul on-line de la pagina: Link

15.02.2021 Servicii privind aspecte de Proprietate Intelectuală (IP) - IP BOOSTER

Servicii privind aspecte de Proprietate Intelectuală (IP) - IP BOOSTER

Servicii privind aspecte de Proprietate Intelectuală (IP) oferite de proiectul european IPBOOSTER. Apelul se închide la data de 15 februarie 2021. Poate participa orice organizație de cercetare care are un PIC pe portalul Comisiei și nu își poate asigura servicii IP similare la nivel național. Poate fi implicat un singur caz sau mai multe. Poate aplica orice membru al echipei de cercetare sau a biroului de transfer tehnologic.

Detalii la: Link


21.01.2021 EU-Latin America Alliance for Sustainable Growth (AL-INVEST Verde)

Eurochile Profile for AL-INVEST Verde Call
The Eurochile Business Foundation is a private non-profit institution created by the State of Chile and the European Commission with the mission of creating, promoting and consolidating economic, commercial and technological links between Chilean and EU small and medium-sized companies and institutions. It is a bridge between Chile and the member countries of the European Union, in order to share business initiatives, technological collaborations and exchanges of experiences for the benefit of both regions. Throughout its history it has been promoting the transfer of European technologies and know-how in Chile, generating environmental conditions that favour the competitive development of companies and public and private entities.

Eurochile has developed multiple platforms, woven networks, facilitated dozens of partnership agreements and accessed far-reaching European and Latin American programs. One of its most important networks is the Enterprise Europe Network (EEN), the largest support network for SMEs of the European Commission, of which Eurochile has been an active partner since its inception.

Eurochile has professionals with great expertise in planning, managing and executing projects related to Business Cooperation, Technology Transfer, Circular Economy and Regional Development, making the most of the opportunities for dialogue and collaboration with Chilean and European entrepreneurs, local authorities, and institutions. Eurochile has experience in carrying out dissemination and transfer activities through training and consultancies (in, for example, business models, innovation management, associativity, value addition, commercialization, export, know-how and technology transfer, circular economy), organizing and leading business missions, brokerage events and exchange instances both in Chile and in Europe, carrying out and managing projects that seek to improve the competitiveness and productivity of MSMEs through the strengthening of associativity, cooperation, public-private dialogue and digitalisation.

Historically, the Foundation has participated in important consortia for the execution of European projects, among which the AL-INVEST Program stands out. It is one of the most important international cooperation projects of the European Commission in Latin America, where Eurochile has participated by carrying out initiatives in the 5 versions of the program starting in the year 1994. Another project in which we have participated as a partner was the Project "Nanosciences, nanotechnologies, materials and implementation of new production of technologies in Latin American countries" (NMP-DeLA), funded by the European Commission through the Seventh Framework Program. Eurochile was part of a European consortium, with the objective of strengthening local research for the implementation of nanotechnology in the areas of greatest social challenge in Latin America: energy, water and health.

We can be an important partner in Chile for European consortia that are preparing projects for the AL-INVEST Verde Call, supporting both their preparation and their implementation, especially in attractive markets for Europe in sectors and products in which Chile is recognized for its level of development, innovation and growth projection, such as wood and cellulose; food industry with products such as grapes, cherries, blueberries, plums, wines; in mining with resources such as copper and lithium; non-conventional renewable energies (solar energy, wind and sea) and green hydrogen; aquaculture in products such as salmon and mussels, among others.
*Information about the call: Link


29.12.2020 România în programul Horizon 2020

România a atras doar 250 de milioane din miliardele de euro disponibili prin programul Horizon 2020, cu rată de succes 12,6% - una dintre cele mai slabe absorbții la nivelul UE

Cel mai mare program european destinat cercetării de până acum, Horizon 2020, a trecut în mare parte nebăgat de seamă în România. A șaptea țară din UE, după mărimea populației, a reușit să atragă doar 250 de milioane de euro, dintr-un total de aproape 60 de miliarde disponibili prin acest program la nivelul întregii Uniuni, potrivit datelor oficiale agregate de Comisia Europeană și consultate de EduPedu.ro. Aceasta plasează România pe locul 20 din 28 de state membre (inclusiv Marea Britanie) și pe locul 23 sau mai jos în rândul statelor membre și asociate, potrivit unei analize publicate recent de revista Nature.

Edupedu.ro: Link

Horizon 2020 Dashboard: Link


25.12.2020 Data vs. Covid-19 – Game On

COVID-X, proiect H2020, ”Data vs. Covid-19 – Game On”, a lansat un apel privind aplicarea de soluții pentru tehnologia datelor COVID-19 gata de comercializare, cu marcaj CE (sau în proces).

Apelul este dedicat proiectelor cu un TRL minim 7, deci foarte aproape de implementare și care au nevoie de un mic sprijin financiar și de expertiză pentru a intra pe piață (100 – 150 mii EUR + ”Acceleration Programme”). Termenul pentru prezentarea propunerii de proiect este 27 ianuarie 2021.

Pentru detaliile tehnice: Link


16.12.2020 Farewell to Europe’s Horizon 2020

Like national presidencies, European Union framework research programmes have a fixed term in which they can execute their agenda — bolstering the economy, improving sustainability and so on. How well they do is best assessed in retrospect.

The current scheme, Horizon 2020, is the world’s biggest multinational research programme, having distributed €74 billion (US$90 billion) to more than 150,000 scientists participating in 31,000 projects or grants. When it ends this year, how will it be judged?

I think history will look kindly on it. Stripped of much of the legendary bureaucracy that has plagued these framework programmes in the past, it has become fit for purpose.

As a journalist, I have followed successive EU framework research programmes since the early 1990s. The scientific community had a love–hate relationship with them. But the mood changed for the better with the launch of Horizon 2020, the eighth in the series. Outrage became the exception, and my stories less colourful.

How did these programmes evolve into something scientists no longer loved to hate? One key was the expansion in Horizon 2020 of the European Research Council (ERC), which gives large grants to individual researchers. That was an instant, rocketing success. But there is more to it.

Read more ... Link


09.10.2020 Atitudinea față de cercetarea științifică

Atitudinea față de cercetarea științifică - Chestionar adresat publicului.

Dorim să aflăm atitudinea publicului referitoare la cercetarea științifică și te rugăm să completezi următorul chestionar: Link chestionar


09.10.2020 Atelier de lucru online

Atelier de lucru online, organizat de Comisia Europeană, dedicat părților interesate de principalele modificări ale acordul de finanțare Orizont Europa. 9 octombrie 2020, între orele 9:30 - 13:00.

Scopul evenimentului va fi de a angaja participanții într-un schimb de discuții deschis cu privire la principalele noutăți ale modelului acordului de finanțare Orizont Europa, și, în special, la: - Caracteristici financiare – costuri de personal, inclusiv remunerarea bazată pe proiecte, costuri pentru bunuri și servicii facturate intern și auditul de sisteme, si, - Obligațiile beneficiarilor legate de știința deschisă și exploatarea rezultatelor.

Informații detaliate pentru conectarea la acest eveniment online prin intermediul platformelor Zoom sau Youtube Livestream sunt disponibile accesând:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event201009.htm

22-24.09.2020 Let's shape the future together

European Research and Innovation Days is the European Commission’s annual flagship Research and Innovation event, bringing together policymakers, researchers, entrepreneurs and the public to debate and shape the future of research and innovation in Europe and beyond. This year, it is a fully virtual event, with the Policy conference and the Science is Wonderful! online exhibition.

By creating connections between cutting-edge scientific research and the most pressing challenges of a generation, the European Research and Innovation Days represent a unique opportunity to join the conversation and enact real change. From tackling the climate crisis to building a digital world that works for everyone, we’ll delve into the questions that shape who we are and the future we want to live in: it’s time to get involved!

The event is all about collaboration: bringing together individuals and experts from all areas to build connections and ignite a brighter future.

22-24 september 2020

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/

29.09.2020 MSCA Presidency Conference: synergies with European Universities and supervision

The online event will take place from 9:30 - 17:30 on 29 September 2020 under the German Presidency of the Council of the European Union MSCA 15/09/2020 MSCA Presidency Conferences are organised in cooperation between the Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission (DG EAC) and interested individual Council Presidencies. The German Presidency Conference, initially planned as a physical event, will finally take place online due to the Covid-19 outbreak.

In the context of Horizon Europe, the EU’s new research and innovation framework programme commencing in 2021, the German MSCA Conference will address topics politically linked to the MSCA. In particular, it will focus on synergies between the MSCA and European Universities relevant to the future Council’s Conclusions on the European Universities Initiative. The conference will also address challenges related to supervision in the MSCA via four parallel workshops.

The full programme can be consulted on the event’s website.
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/msca-presidency-conference-focus-2020_en

13.10.2020 H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call

The Enterprise Europe Network in partnership with Enterprise Ireland, Invest NI and Northern Ireland National Contract Points (NCPs) invites you to participate in an international partnering event on the Green deal Call This is a FREE one-day virtual event that will introduce the Green Deal call for proposals, present insights and expectations from the European Commission whilst offering a unique international networking experience to forge the winning partnerships of the future:

Dublin, Ireland
https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/home

24.06.2020 Prima reuniune cu centrele suport
Secretarul de Stat pentru Cercetare Dragoș Mihael Ciuparu a participat la prima reuniune cu centrele suport, care oferă asistență participanților la programul cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene și la alte programe internaționale
În data de 24 iunie 2020, Ministerul Educației și Cercetării a organizat prima reuniune în regim de videoconferință cu cele 11 instituții beneficiare ale proiectelor care vizează crearea de Centre Suport, cu rolul de a crește participarea la competițiile finanțate din fonduri europene, pe domeniile de cercetare și inovare, a tuturor entităților care solicită sprijinul, inclusiv întreprinderi, precum și a instituțiilor gazdă. Aceste centre dispun de personal dedicat acestui scop.

La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și 31 de reprezentanți ai instituțiilor beneficiare.
Proiectele au fost contractate în perioada mai-iunie 2020, în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Crearea de sinergii cu acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale - apel de proiecte Centre Suport, lansat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1.
Valoarea totală eligibilă a proiectelor contractate este de 30.241.133, 62 lei, iar durata maximă de implementare a acestora este de 60 de luni, nu mai târziu de 31 decembrie 2023.
Centrele suport sunt organizații de cercetare care au o participare constantă cu propuneri de proiecte la programele-cadru ale Uniunii Europene (FP6, FP7 și Orizont 2020).
Principalele aspecte discutate au vizat, în principal, indicatorii de monitorizare ai proiectelor, aspecte legate de activitățile de promovare, în mod unitar, a H2020 și a Horizon Europe.
Domnul Secretar de Stat Dragoș Ciuparu a propus ca aceste centre suport să deruleze și activități de Puncte Naționale de Contact (PNC) pentru Horizon Europe și alte programe de cercetare europene și internaționale, urmând ca centrele să decidă programele în care își doresc să se implice, în acord cu dorința Ministerului Educației și Cercetării de profesionalizare a activității de Puncte Naționale de Contact.
Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și-au exprimat disponibilitatea pentru sprijin în vederea implementării cu succes a proiectelor și a consolidării capacității acestora în perioada de sustenabilitate.

Sursa - http://www.research.gov.ro

23.06.2020 Innovative Medicines Initiative launches new Calls for proposals
The Innovative Medicines Initiative has now launched
IMI2 – Call 22 is a single-stage Call for proposals designed to support research activities that will build on, and add value to, results from certain ongoing IMI2 projects.
Call 22 deadline for proposals: 29 September 2020
Call web page: https://bit.ly/imi2call22

IMI2 – Call 23 is a standard, two-stage Call for proposals with the following topics:
Call 23 deadline for proposals: 29 September 2020
Call web page: https://bit.ly/imi2call23
• Returning clinical trial data to study participants within a GDPR compliant and approved framework
• Modelling the impact of monoclonal antibodies and vaccines on the reduction of antimicrobial resistance This topic is part of IMI’s Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator programme.
• A platform for accelerating biomarker discovery and validation to support therapeutics development for neurodegenerative diseases
• Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through artificial intelligence
• Shortening the path to rare disease diagnosis by using new born genetic screening and digital technologies
• Behavioural model of factors affecting patient adherence
Find out more
All topic texts, Call documentation and details of how to apply can be found on the IMI website.
Webinars
IMI is currently running https://bit.ly/2zz0M2D on IMI2 – Call 22 and 23, including webinars on all Call topics, as well as IMI’s rules and procedures and opportunities for small and medium-sized enterprises (SMEs).
Tips on finding partners and preparing your proposal
The IMI website includes pages with advice for applicants and guidance on how to find project partners.
Why apply?
IMI Calls for proposals represent an excellent opportunity for researchers to take part in ground-breaking collaborative projects that aim to deliver tangible benefits for patients. Scientists from academia, industry, SMEs, mid-sized companies, hospitals and patients’ organisations are encouraged to get involved in our projects. Our success stories page offers a glimpse of the kinds of things IMI projects can achieve, and includes testimonials from project participants.
Questions? E-mail applicants@imi.europa.eu

09.07.2021 Info day widening Horizon Europe - 9 July 2021

We would like to inform you that Info days will be organised on the first Work Programme of the Horizon Europe at the end of June.

The 10-day event will give prospective applicants and other stakeholders of EU research and innovation the opportunity to get information and ask questions about the main funding instruments and processes of Horizon Europe and what is new. Please note that the Horizon Europe Info days will be open for participation without prior registration.

A special session on the Widening and Strengthening the ERA part of the WP will take place on 9 July. Please see its programme in the link below:
- https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/era-widening


20.05.2021 Invitatie eveniment - Orizont Europa: lansare programe de finantare si sustinerea ROSTeu

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, coordonator al proiectului Centrul Suport Orizont 2020 pentru Managementul Proiectelor Europene si Promovare Europeana PREPARE impreuna cu Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării si Oficiul Roman pentru Stiinta si Tehnologie pe langa Uniunea Europeana ROSTeu vă invita sa participati Joi, 20 mai 2021 interval orar 10:00 - 13:00 la evenimentul de informare „Orizont Europa: lansare programe de finantare si sustinerea ROSTeu”.

Scopul evenimentului este acela de a prezenta comunității științifice oportunitățile de finanțare existente în cadrul noului program cadru al Uniunii Europene, Orizont Europa dar și susținerea în demersul depunerii de proiecte. Astfel, vor fi prezentate rolul și sprijinul Oficiului Român pentru Stiintă și Tehnologie pe langă Uniunea Europeană – ROSTeu și obiectivele proiectului Centrul Suport PREPARE.

La finalul evenimentului va fi organizata o masa rotunda pentru a discuta și pentru a dezbate pe marginea subiectelor abordate in cadrul prezentarilor.

Evenimentul se va desfașura în regim de teleconferință (online) și va fi înregistrat (dar nu va fi ulterior disponibil).
Pentru a participa, vă puteți înscrie aici: Link
Link-ul de acces va fi trimis cu 24 de ore înainte de eveniment.
Pentru detalii, vă rugăm să consultați agenda.
Termenul limită pentru înscrierea la eveniment este 17 mai 2021.


06.05.2021 EVENIMENT DE INFORMARE ORIZONT EUROPA: lansare programe de finantare si sustinerea ROSTeu”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, coordonator al proiectului Centrul Suport Orizont 2020 pentru Managementul Proiectelor Europene si Promovare Europeana PREPARE impreuna cu Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării si Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană – ROSTeu, vă invita sa participati Joi, 20 mai 2021 interval orar 10:00 – 13:00 la evenimentul de informare„Orizont Europa: lansare programe de finantare si sustinerea ROSTeu”.

Scopul evenimentului este acela de a prezenta comunității științifice oportunitățile de finanțare existente în cadrul noului program cadru al Uniunii Europene, Orizont Europa dar și susținerea în demersul depunerii de proiecte. Astfel, vor fi prezentate rolul și sprijinul Oficiului Român pentru Stiintă și Tehnologie pe langă Uniunea Europeană – ROSTeu și obiectivele proiectului Centrul Suport PREPARE.

La finalul evenimentului va fi organizata o masa rotunda pentru a discuta și pentru a dezbate pe marginea subiectelor abordate in cadrul prezentarilor.

Evenimentul se va desfașura în regim de teleconferință (online) și va fi înregistrat (dar nu va fi ulterior disponibil). Pentru a participa, vă puteți înscrie completând următorul FORMULAR. Link-ul de acces va fi trimis cu 24 de ore înainte de eveniment.

Termenul limită pentru înscrierea la eveniment este 17 mai 2021.
Detalii: Link


5-6.05.2021 FIT-4-NMP Networking Sessions at EuroNanoForum2021
- Agenda

In perioada 5-6 mai 2021 are loc EuroNanoForum 2021, eveniment marcant din domeniul nanotehnologiilor, în cadrul căruia vor fi prezentate informații importante despre noul program Orizont Europa.

Vă invităm să participați lsi la cele doua sesiuni de networking organizate de INCD pentru Microtehnologie- IMT București în cadrul proiectului FIT-4-NMP, in care IMT este implicat.

Sesiunile vor avea loc în datele de 5 si 6 mai 2021, între orele 10:00 – 12:00 (CEST) și se vor desfășura în cadrul Expoziției EuroNanoForum 2021, standul 7.
Linkul direct pentru conectare va fi disponibil înainte de eveniment.
Detalii privind sesiunile sunt disponibile pe site-ul web al proiectului FIT-4-NMP la adresa: https://www.fit-4-nmp.eu/event-details/fit-4-nmp-networking-sessions-at-euronanoforum2021 , unde va fi disponibil si Programul celor doua sesiuni.

Programul cuprinde prezentări privind oportunități de finanțare oferite de programul Orizont Europa (invitat Nicholas DELIYANAKIS, Head of Sector for Programming and the Deputy Head of the Strategy Unit of Industrial Technologies at DG Research and Innovation, European Commission), prezentări susținute de organizații de top din Europa, precum și exemple de proiecte de suces prezentate de partenerii FIT-4-NMP”.

Pentru a participa la eveniment, este necesar să vă inregistrați la adresa: Link (nu se percepe taxa de participare).


30.03.2021 Webinar session: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants (30 March 2021)

- Agenda
- Presentation


Online event: Join the ZOOM session

30 March, 2021 - 10.00 - 12.00 CET
Zoom ID: 874 6665 4925
Password: NoErrors21

More information: Link

YouTube: Link

Slido session (Q&A - polls)
You can also join directly through Slido using the event code #COSTS2020


26.03.2021 Virtual Event - European Innovation Council

Tune in to ERC webinar for applicants with Angela Liberatore and Jose Labastida from ERC executive agency.
Moderated by: Tony Lockett, Head of Communication, ERC executive agency.


EVENTS DETAILS
Start date: 26 March, 2021 - 12:00
End date: 26 March, 2021 - 13:00
Location: Virtual Event

More information: Link

Youtube Video Stream: Link


23.03.2021 MSCA under Horizon Europe Information Event

23/03/2021 - 09:00to23/03/2021 - 12:30
Online Streaming
Continuing researcher opportunities
The Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) will continue providing opportunities for researchers and organisations under Horizon Europe, the new EU Research and Innovation programme for the period 2021-2027.

MSCA is the European Union’s flagship programme to support scientific excellence and cooperation across countries, sectors and research fields.
Researchers and organisations are invited to an online event on 23/03/2021 at 9:00 – 12:30 CET to learn about MSCA under the Horizon Europe programme.
Join the event online
The event will be webstreamed live on 23 March 2021 (9:00 to 12:30 CET, Brussels time) Select the following link to access the live webstream of the event.
!No registration required.

MSCA/HE Info Event Web Video Stream: Link
Details: Link


22.02.2021 Lansare oficiala ERC - Orizont Europa

Comisia Europeană a prezentat astăzi, 22 februarie 2021, Programul de lucru 2021 al Consiliului European de Cercetare (ERC). Acesta este primul program de lucru din cadrul Orizont Europa, noul program-cadru al Europei pentru cercetare și inovare pentru 2021-2027. Acesta include trei apeluri pentru acțiuni de cercetare la frontieră pentru o sumă totală de 1,9 miliarde EUR. Consiliul European pentru Cercetare oferă subvenții cercetătorilor de top din orice parte a lumii care sunt gata să vină sau să rămână în Europa pentru a-și continua descoperirile științifice și tehnologice care pot forma baza noilor industrii, piețe și inovații sociale ale viitorul.

Detalii la: Link
Direct la ERC: Link


16.03.2021 Inițiativa de Pogramare Comună –Patrimoniu Cultural/ Joint Programming Initiative- Cultural Heritage (JPI CH) vă invită la lansarea virtuală a Agendei sale strategice de cercetare și inovare

Agenda Strategică de Cercetare și Inovare 2021 (SRIA) este continuarea SRIA 2014 și reflectă schimbările politice, economice, socio-culturale și tehnologice care au avut loc în ultimii ani. Aceasta valorifică evoluțiile politice în creștere atât în Europa, cât și la nivel international, care demonstrează valorile intrinseci și instrumentale ale patrimoniului cutural.

Pe 16 martie 2021, la 10:30 CET, JPI CH va lansa SRIA 2021 în prezența speakerilor invitați, de la Comisia Europeană și University College London.

Dacă doriți să aflați mai multe despre publicație, vă puteti înregistra la eveniment: Link

În ianuarie 2021, Inițiativa de Pogramare Comună –Patrimoniu Cultural/ Joint Programming Initiative- Cultural Heritage (JPI CH) a activat online platforma „Heritage Research Hub”, noua sa identitate vizuală, accesibilă oricui și de oriunde în lume

Platforma creată și gestionată de JPI CH, invită, în mod particular, comunitatea științifică europeană și alți actori din Industria Creativă și Digitală cu preocupări în domeniul patrimoniului cultural și sectoarele sale adiacente, să împărtășească și să descopere știri, evenimente, oportunități de finanțare, sesiuni de formare etc. Mai concret, platforma „Heritage Research Hub” își propune, printre altele:

•Să furnizeze informații despre Inițiativa de Pogramare Comună –Patrimoniu Cultural/ Joint Programming Initiative- Cultural Heritage (JPI CH) și activitățile sale.

•Să informeze despre politicile europene si naționale ale Statelor Membre cu privire la cercetarea patrimoniului si acțiunilor/ proiectelor de cercetare aferente a diferitelor altor terțe părți interesate implicate.

•Să se constituie într-un Knowledge Hub online ce colectează și afișează resurse variate de informații si date si unde atât profesioniștii in domeniu cat si publicul larg pot împărtăși și căuta diverse tipuri de conținut.

Vă invităm să vizitați platforma, să vă creați un cont si astfel să puteți da vizibilitate acțiunilor dumneavoastră prin postarea de Apeluri, locuri vacante, căutare de parteneri in proiecte, etc.
Platforma, într-o continuă dinamică de devoltare, se poate vizita: Link


25.02.2021 Webminar de informare privind viitorul program ORIZONT EUROPA 2021 - 2027

Institutul de Economie Mondială al Academiei Române, în calitate de beneficiar al proiectului "Centru Suport pentru IEM proiecte de cercetare – inovare competitive în Orizont 2020", ID 107540, vă invită să participați la webminarul de informare privind ORIZONT EUROPA - viitorul program de investiții al UE pentru cercetare și inovare (2021 – 2027) - care se va desfășura în ziua de 25 februarie 2021, în intervalul orar 11:00 – 14:00, ora României.
Prezentările vor fi susținute de Iulia MIHAIL – Director ROST – Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană - ROSTeu și Cristina ANANIA – Director adjunct ROST – Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană – ROSTeu.

Sunt invitați să participe la eveniment cercetătorii Institutului de Economie Mondială, precum și ai altor institute ale Academiei Române, institute naționale de cercetare-dezvoltare (INCD-uri), universităţi, organizații naționale (ex: întreprinderi mici și mijlocii).

Detalii logare:
Join Zoom Meeting: Launch Meeting Zoom Link
Meeting ID: 893 9485 2914
Passcode: 705166

08-19.02.2021 Processes4Planet Horizon Europe Brokerage event

Welcome to
Processes4Planet Horizon Europe Brokerage Event

Inspiring plenary sessions, pitch sessions, open conversation rooms and targeted 1:1 meetings promise knowledge transfer and new collaborative contacts for the HEU projects. The Processes4Planet HEU brokerage event brings together European companies from more then 10 different sectors (chemicals, minerals, water, pulp and paper,...) and the European Commission officers from DG RTD, Energy, Grow. This is a unique opportunity to get the last updates of the HEU Work Programme 2021-2022 and to generate new business contacts and potential opportunities to cooperate in the upcoming calls.

The methodology of the event consists of three main phases:
1. first day - an informative day about the novelties and highlights of the HEU and the next calls;
2. second and third day - the floor to our participants, with pitches and open conversation rooms to discuss further details of ideas and proposals with interested people;
3. afterwards - one week extra to let the participants enjoy the match-making through 1-to-1 targeted meetings upon everyone request.

Meetings will take place in a dedicated area and will be arranged in advance by means of this website.

Processes4Planet Horizon Europe Brokerage


02.02 -30.03.2021 Water Knowledge Europe Spring Edition

Water Knowledge Europe Spring Edition
In perioada 02.02 -30.03.2021 se vor desfasura o serie de evenimente care vor prezenta Competitile dedicate conservarii si utilizarii sustenabile a apei din cadrul Programului Orizont Europa (propuneri proiecte si cautari parteneri).

Detalii despre aceste evenimente (inclusiv sectiunea de inregistrare) puteti gasi aici: Link


12-13.01.2021 ECS Brokerage Event

ECS Brokerage Event, 12 – 13 ianuarie 2021
Un eveniment organizat în format virtual pentru a descoperi potențiali parteneri pentru ideea dumneavoastră de proiect!
Evenimentul combină activitățile de brokeraj ale asociațiilor AENEAS, ARTEMIS-IA și EPoSS într-un singur eveniment digital dedicat propunerilor de proiecte în domeniul componentelor și sistemelor electronice (ECS).

Înregistrarea este deschisă tuturor organizațiilor care au o idee de proiect în domeniul componentelor și sistemelor electronice sau sunt interesate să se alăture unui consorțiu de proiect ECS.

Taxa de participare este de 40 EUR fără TVA.

Pentru detalii accesați: Link
Pentru înregistrare accesați: Link


03.12.2020 Webinar – CESSDA Data Management Expert Guide - CESSDA TRAINING
Join our webinar on 3 December at 14.00 CET, where a researcher, a trainer and an expert will be on hand to discuss why and how to use the guide for Research Data Management in the social sciences and beyond.
Designed by European experts to help social science researchers make their data Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR), the guide also supports interdisciplinary research to help tackle global challenges.
The webinar brings multiple perspectives spanning research and data collection, training opportunities and pointers on how to make your own data management plan, added value for Early Career Researchers and Open Science approaches.
Participants will come away with an understanding of its added value and a practical guide on training and implementation of its guiding principles.

Panellists:
Ricarda Braukmann, DANS
Patrícia Isabel Martins Miranda, ICS Ulisboa
Sothearath Seang, Eurodoc
Read more about the panelists on the registration link.
Registration:    Link

02.12.2020 AN ERC INFORMATION DAY IN CROATIA
The Croatian Ministry of Science and Education and the Agency for Mobility and EU Programmes have paired up with the European Research Council to organise this Information Day that will offer participants a chance to meet the people “behind the ERC”. The aim of the event is to encourage researchers to apply, offering them the right information, but also introducing them to others who have already gone through the process. From the people who organise the evaluations, all the way down to successful Croatian grantees, participants will have the chance to get to know the ERC a bit more closely.
Organiser: Croatian Ministry of Science and Education and the Agency for Mobility and EU Programmes
Location: Virtual Event

Start date: 2 December, 2020 - 10:00
End date: 2 December, 2020 - 15:30
Registration:    Link
Agenda:    Link

02 - 03.12.2020
(Online)
Digital Transformation of the Agricultural Value Chain – Opportunities, Challenges and the Role of Science
The European conference hosted by the Federal Ministry of Food and Agriculture and EURAGRI (European Agricultural Research Initiative) will deal with digitalisation in the agricultural sector and is geared towards stakeholders in the fields of politics, science and practice.
The conference will shed light on the subjects from different angles and focus on two thematic priorities. Track 1 will address the digital transformation in agriculture, provide an overview of activities undertaken in EU member states with respect to digitalisation in farming, and identify further options for cooperation between member states. In the context of track 2, the European Commission, member states and experts will discuss rules and guidelines for agricultural data (European Agricultural Data Governance).
Organiser: Federal Ministry of Food and Agriculture
Registration:    Link

27.11.2020 Noaptea Europeană a Cercetătorilor, Doing Research at Midnight in ROmania
H2020, GA no. 954638/2020
2020 este Anul Internațional al Sunetului, un domeniu de mare importanță pentru evoluția aplicațiilor științifice și tehnologice în societatea modernă. Scopul echipei noastre este să ne alăturăm evenimentului European “Noaptea Cercetătorilor”, pentru a sublinia și cu această inițiativă atât activitățile de cercetare din România cât și dezvoltarea tehnologică, identități îmbinate prin sunete și muzică: DoReMi-RO.

Despre eveniment:    Link

18.11.2020 Promoting international cooperation in advanced technologies
Video-conference with EC representatives on 18th of November, 2020 (1 p.m. GMT) organized by the Romanian Academy with the support of the European Commission (EC).
Shortly before the start of Horizon Europe (2021-2027), EU is promoting the idea of Europe as a future strong competitor in high technologies, including the digital ones. And it is not only about having access to the last world-wide technologies through a dense network of regional Digital Innovation Hubs, but also investing heavily in research, e.g. for High Performance Computing (HPC). A key issue in competing with USA and Asia is a new European approach to innovation (i.e. transforming new knowledge in economic output on the market). The other side of the coin is technological sovereignty.
At the above-mentioned event, experts of the European Commission will approach the following topics. First, European Partnerships in Horizon Europe, with a focus on advanced technologies, such as Key Digital Technologies. Secondly, it is about the role of European Innovation Council, guiding a pathfinder of Future and Emerging Technologies (FET). Two representatives of Romanian research institutes with a high-performance in European projects will join the EC experts in a debate on advanced technologies, organized in the framework of an annual national event, every two years devoted to European cooperation (National Seminar on Nanoscience and Nanotechnology, edition SNN 2020). This time, it will be a virtual event, in English, open to international participation. The full program is available at http://link2nano.ro/NANO42.

Any interested person can join, by registering in half a minute (just the name, affiliation, e-mail address), on http://link2nano.ro/NANO42/promo (no registration fee). The event will take place on Wednesday, 18th of November, 2020, from 3 p.m. to 5 p.m., Bucharest time (i.e. GMT + 2h). Register 24 hours in advance, and you will get all the information needed to participate to the event. Zoom/Meeting is used, and you can ask questions and make comments in real time.

Supplementary information. The above virtual seminar is the second part the Joint Event called From Nanotechnologies to Key Digital Technologies, planned on 18th of November, 2020. The first part (taking place in the morning of the first day) is called Nanotechnology and the Internet of Things (IoT) and is organized by the IEEE Romania Nanotechnology Chapter, with international experts, as shown in detail on http://link2nano.ro/NANO42/nano, as well as https://events.vtools.ieee.org/ (separate registration required, no fee).
Organiser: Romanian Academy with the support of the European Commission (EC)

05.11.2020 Rolul cercetării și inovării în oncologie, pentru salvarea de vieți și o viață mai bună și mai lungă pentru cetățenii europeni. Misiunea privind cercetarea în domeniul cancerului din Orizont Europa

Eveniment online organizat de Ministerul Educației și Cercetării în data de 5 noiembrie 2020, între orele 10-12, cu participarea dl. Serban Ghiorghiu, expert în panelul internațional (Mission Board Cancer Horizon Europe) și ambasador UE pentru RO, BG și HU pentru această misiune.

Programul cadru pentru cercetare și inovare al UE, Orizont Europa (2021-2027), oferă o serie de noutăți interesante, atât din punct de vedere al instrumentelor cat și al conceptelor propuse, din perspectiva impactului cercetării și inovării asupra cetățenilor europeni.

Astfel, pentru prima dată, la nivel comunitar sunt propuse misiunile, al căror principal beneficiar sunt cetățenii europeni. Domeniul sănătate a identificat patologia oncologică (circa 200 de boli), ca principală provocare pentru următorii 10 ani. Aceasta reprezintă subiectul misiunii privind cercetarea în domeniul cancerului. Obiectivul acestei misiuni este ca, până în 2030 să fie salvate 3 milioane de persoane, care să beneficieze de o viață mai bună și de o speranță mai mare de viață.

Comisia Europeană a numit în anul 2019, un comitet internațional de experți, care a analizat provocările în domeniul oncologic, pentru definirea conținutului științific și al țintelor de atins, pentru aceasta misiune din Orizont Europa, atât din perspectiva cercetării cât și din cea a sănătății publice. Acest comitet a elaborat 13 recomandări, care sunt disponibile la adresa:
https://ec.europa.eu/info/publications/conquering-cancer-mission-possible_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/cancer_en

Cele 13 recomandări au în vedere, printre altele:
a) dezvoltarea unui program european de cercetare focalizat pe scorurile de risc poligenic,
b) dezvoltarea de strategii de prevenție a cancerului,
c) optimizarea programelor de screening din Statele Membre UE,
c) dezvoltarea de noi abordări pentru screening și detecție timpurie a patologiilor oncologice,
d) medicina personalizată în cancer,
e) dezvoltarea de programe de cercetare pentru diagnosticul timpuriu și a tehnologiilor de tratament minim invasive,
f) dezvoltarea de programe de cercetare EU și politici suport pentru a îmbunătăți calitatea vieții, pentru pacienții afectați, supraviețuitori, membrii de familie etc.

Scopul reuniunii îl constituie dezbaterea celor 13 recomandări, în vederea identificării intereselor și potențialului României în domeniu, creionarea unor idei concrete de implementare și identificarea unor centre de competență interesate să fie acreditate la nivel european. Reuniunea se adresează atât specialiștilor din: oncologie, sănătate publică (ex. programe naționale de screening în cancer), politici și strategii în domeniul sănătății, medicina personalizată, cât și din domenii conexe, care au derulat proiecte CDI multidisciplinare cu tematică relevantă, derivate din cele 13 recomandări. La reuniune sunt binevenite ONG-urile.
Invitatul special al evenimentului este dl. dr. Șerban Ghiorghiu, expert în panelul internațional (Mission Board Cancer Horizon Europe), co-autorul recomandărilor menționate mai sus și ambasador UE pentru RO,BG și HU pentru această misiune.
Reuniunea va fi deschisă de dl. Secretar de Stat Dragos Ciuparu din partea Ministerului Educației și Cercetării și de dna. Consilier Prezidențial dr.Diana Loreta Păun(tbc).
Agenda evenimentului
Site oficial Ministerul Educaţiei şi Cercetării


24.06.2020 Prima reuniune cu centrele suport
Secretarul de Stat pentru Cercetare Dragoș Mihael Ciuparu a participat la prima reuniune cu centrele suport, care oferă asistență participanților la programul cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene și la alte programe internaționale
În data de 24 iunie 2020, Ministerul Educației și Cercetării a organizat prima reuniune în regim de videoconferință cu cele 11 instituții beneficiare ale proiectelor care vizează crearea de Centre Suport, cu rolul de a crește participarea la competițiile finanțate din fonduri europene, pe domeniile de cercetare și inovare, a tuturor entităților care solicită sprijinul, inclusiv întreprinderi, precum și a instituțiilor gazdă. Aceste centre dispun de personal dedicat acestui scop.

La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și 31 de reprezentanți ai instituțiilor beneficiare.
Proiectele au fost contractate în perioada mai-iunie 2020, în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Crearea de sinergii cu acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale - apel de proiecte Centre Suport, lansat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1.
Valoarea totală eligibilă a proiectelor contractate este de 30.241.133, 62 lei, iar durata maximă de implementare a acestora este de 60 de luni, nu mai târziu de 31 decembrie 2023.
Centrele suport sunt organizații de cercetare care au o participare constantă cu propuneri de proiecte la programele-cadru ale Uniunii Europene (FP6, FP7 și Orizont 2020).
Principalele aspecte discutate au vizat, în principal, indicatorii de monitorizare ai proiectelor, aspecte legate de activitățile de promovare, în mod unitar, a H2020 și a Horizon Europe.
Domnul Secretar de Stat Dragoș Ciuparu a propus ca aceste centre suport să deruleze și activități de Puncte Naționale de Contact (PNC) pentru Horizon Europe și alte programe de cercetare europene și internaționale, urmând ca centrele să decidă programele în care își doresc să se implice, în acord cu dorința Ministerului Educației și Cercetării de profesionalizare a activității de Puncte Naționale de Contact.
Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și-au exprimat disponibilitatea pentru sprijin în vederea implementării cu succes a proiectelor și a consolidării capacității acestora în perioada de sustenabilitate.

Sursa - http://www.research.gov.ro
Contact

Here you can contact our team
Online contact form


„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

DESPRE
CERCETARE
COLABORARE
NOUTATI
Lab Materiale International Media
Raport anual   Regional Evenimente
Strategie   Parteneriate Newsletter
Management     Programe